En helyllesingel

Den här lilla trycksaken har vi tagit fram för Jumperfabriken. Vid en första anblick kan man tro att det är en singelskiva, men i själva verket är det en så kallad look book för kollektionen höst/vinter 2012. Vad trevligt!    

Välkommen till missnöjesfältet!

För barn i fattiga familjer är livet inte alltid ett nöjesfält. Detta vill Majblomman göra politikerna uppmärksamma på, varför man anordnar ett seminarium på temat barnfattigdom under Almedalsveckan. Inbjudan till seminariet paketerade vi som ett biljetthäfte till ”Den ekonomiska knapphetens tivoli”. Där får man uppleva det som en kvartsmiljon barn upplever varje dag: En ständig…

Förklädd cykelpropaganda

Trafikkontoret i Göteborg vill att fler ska ta cykeln till jobbet. I den här kampanjen var målgruppen en av de mer svårflörtade, nämligen män 30-49 år, företrädesvis boende strax utanför staden. Inte sällan bilburna, med andra ord. För att locka dem att läsa utskicket formgav vi det så att det skulle se ut som bilreklam….

Avfall i brevlådan

Alingsås kommun ska införa s.k. fastighetsnära insamling av sorterat hushållsavfall. Detta innebär att man sorterar sitt hushållsavfall i olika fack direkt i tunnan. Systemet ger flera fördelar, bl a  slipper man att åka till återvinningsstationen med flaskor, plåt wellpapp etc. För att informera om det nya systemet och locka till anslutning gjorde vi ett trevligt litet paketet vars beståndsdelar…

Trevliga jumperfilmisar

Den som handlar på Jumperfabrikens webbshop får nedanstånde trevliga förpackning med s.k. filmisar. Det är ett litet tack för beställningen som förhoppningsvis ger konsumenten en impuls att köpa samtliga plagg i den aktuella kollektionen. För varför nöja sig med de enstaka plagg som ingick i den första beställningen?          

Cykelpizza

Under några veckor i oktober kommer många av Göteborgs hämtpizzakonsumenter att bära hem sin måltid i en ny slags kartong. Kartongens avsändare är Göteborgs Trafikkontor som använder den som medium för att berätta om lånecyklarna Styr & Ställ. Lånecykelstationerna är som gjorda för snabba ärenden i stan, exempelvis att hämta pizza. Stationerna finns i centrala…

En vanlig majblommedag

Pengarna som kommer in vid försäljningen av majblommor går till barn i fattiga familjer i Sverige. Förra året fick Majblomman in 56 200 bidragsansökningar, vilket motsvarar 154 ansökningar per dag. För att illustrera hur mycket det verkligen är, tog vi fram en pocketbok med en dags ansökningar. Boken skickades ut till politiker och journalister inför…

Alströmer­gymnasiets värvningskampanj: del 1

Alströmergymnasiet i Alingsås ville ha hjälp med att värva gymnasieelever till höstterminen 2011. Utskick 1: ”Återvinningskassen.” I gymnasieväljartider svämmas målgruppens brevlådor över av utskick från diverse utbildningsanordnare. Alströmers bidrag till denna flod var en kasse i vilken man skulle lägga alla de andra gymnasieskolornas trycksaker, för vidare befordran till återvinningen. Framsidan        …

Alströmer­gymnasiets värvningskampanj: del 2

Utskick 2: ”Det dubbla utskicket”. Att välja gymnasium är ett viktigt val som oftast görs i samråd med föräldrarna. Sålunda var det inte bara den gymnasieväljande eleven som var målgrupp för ”Det dubbla utskicket” utan i lika hög grad dennes föräldrar. Vi ville föra samman dem och skapa en diskussion ”kring middagsbordet”. Vi löste det…