Italienska ord i ask

Dixikon är en nätbaserad bokhandel som säljer utvald litteratur på originalspråk, t.ex. italienska. För att göra Dixikon känt i den relativt begränsade och geografiskt spridda målgruppen, valde vi att göra ett utskick till ett urval av landets kultursidor. Det blev en ask med fyra italienska ord.

Brev från hund

Blå Stjärnan i Göteborg ville få fler äldre hundar till sin mottagning. Det här brevet från en hund till en annan skrev vi för ändamålet.