Ett gränsöverskridande läromedel

”Den gränslösa resan” är ett projekt som syftar till att sprida kunskap om vår gemensamma kulturhistoria i området kring Kattegatt och Skagerack. I projektet ingår ett läromedel för högstadiet och gymnasiet. Förutom att ge eleverna kunskaper om 1700-talet, ger det intressanta infallsvinklar på aktuella nutida frågor om integration, maktstrukturer, kärlek och annat smått och gott….

Trafikkontoret informerar i Nöjesguiden

”PAFF!” kan det låta från däcket vid punktering. Om man vid ett sådant tillfälle är inne i Göteborg kan man köpa reparationsgrejer på Pressbyrån och 7-Eleven. Om detta kan man läsa i annonsen. Här kan man bara läsa ”PAFF!”.

Fotboll på gatuplan

I september spelas hemlösas VM i gatufotboll. Sporten är än så länge ganska liten vilket även landslagets budget är. Så sätt gärna in ett bidrag på bg 352-4923.

Trafikkontoret underlättar punktering

Trafikkontoret vill att fler göteborgare ska börja cykla. Som ett led i värvningsarbetet säljer man nu reparationsgrejer och enklare cykeltillbehör hos alla Pressbyråbutiker och 7-Eleven i Göteborg.

Initios

Initios marknadsför kontrastmedel, bl a för magnetröntgen. Ett sådant kontrastmedel är MultiHance, som ökar möjligheterna att upptäcka eventuella sjukliga förändringar. Här är en annons på temat.