”Den gränslösa resan” är ett projekt som syftar till att sprida kunskap om vår gemensamma kulturhistoria i området kring Kattegatt och Skagerack. I projektet ingår ett läromedel för högstadiet och gymnasiet. Förutom att ge eleverna kunskaper om 1700-talet, ger det intressanta infallsvinklar på aktuella nutida frågor om integration, maktstrukturer, kärlek och annat smått och gott.

Läromedlet är framtaget i samarbete med Göteborgs stadsmuseum, Larviks museum/Larviks kommune och Gammel Estrups Herrgårdsmuseum/Centrum för dansk herrgårdsforskning.