Kasta om, kasta rätt!

I Alingsås kommun är man i full färd med att införa s.k. fastighetsnära insamling av sorterat hushållsavfall. Detta innebär att hemmansägaren sorterar sitt hushållsavfall i åtta olika fack direkt i de två specialtunnor hen har tilldelats. Systemet ger flera fördelar, bl a slipper man att åka till återvinningsstationen med flaskor, plåt, wellpapp etc. Med anledning av introduktionen av  systemet ville kommunen dekorera sina sopbilar med något informativt och trevligt som anspelar på sortering, ett uppdrag vi löste på nedanstående vis:

Sida 1
Alingsås sopbil

Sida 2
Alingsås sopbil