Majblommenytt

Varje vår säljer skolbarn över hela landet majblommor för att hjälpa barn på orten som lever under ekonomiskt knappa förhålladen.

Det är skolbarnens lärare som bestämmer om klassen ska vara med och sälja majblommor. För att få fler lärare att låta sina elever vara med i insamlingen gjorde Majblomman i år en tvådelad kampanj; den ena riktade sig till lärarna, den andra till målsmän för barn i mellanstadieåldern.

larar_dr

larar_dr_1

larar_dr_3

En elev som själv sålt majblommor har varit med och hjälpt till med kampanjen. I ett brev uppmanar hon läraren att låta klassen delta i årets insamling. Hon berättar också att hon skickat ut information till barnfamiljer i Sverige och att läraren får vara beredd om någon kommer och vill provsälja majblommor. För att symbolisera detta får läraren särskilda låtsassedlar att ha till hands om någon elev vill provsälja.

I utskicket till målsman finns förutom information om Majblomman även en majblomma att klippa ut och övningssälja med samt ett övertalningsbrev att lägga på lärarens kateder.

_MG_2217

majblommenytt_18

majblommenytt_20