Välkommen till missnöjesfältet!

För barn i fattiga familjer är livet inte alltid ett nöjesfält. Detta vill Majblomman göra politikerna uppmärksamma på, varför man anordnar ett seminarium på temat barnfattigdom under Almedalsveckan. Inbjudan till seminariet paketerade vi som ett biljetthäfte till ”Den ekonomiska knapphetens tivoli”. Där får man uppleva det som en kvartsmiljon barn upplever varje dag: En ständig oro för att familjens pengar inte ska räcka, och det utanförskap som ofta följer när man inte kan var med kompisarna på lika villkor.

Tivoli1

Tivoli2

Tivoli3

Tivoli5

Tivoli6

Tivoli7

Tivoli8

Tivoli9

Tivoli10

Tivoli11

Tivoli4