Dörrpost

Aptus är en av de ledande leverantörerna av passage-, boknings- och porttelefonisystem för flerbostadshus. Nu har man även anslutit lägenhetslåset YaleDoorman till systemet som nu alltså går från port till lägenhetsdörr. Med anledning av detta fick vi i uppdrag att ta fram en kampanj riktad till fastighetsägare. För att skapa uppmärksamhet kring låset utformade vi utskicket som en lägenhetsdörr i naturlig storlek. (Dörrpost, som man säger i Göteborg.) Trevligt!

post

aptus_door_framsida

aptus_door_baksida