Grafisk profil för Konstbiennalen

En biennal är en utställning som återkommer vartannat år. Göteborgs Internationella Konstbiennal har återkommit vartannat år sedan 2001 och är skandinaviens största. Under de tio veckor som biennalen pågår visar man ett urval av det mest intressanta och relevanta inom internationell samtidskonst. För biennalens räkning har vi nu tagit fram en grafisk profil. Här är den.

Majblomman i Almedalen

Majblomman jobbar intensivt för att få upp frågor kring barnfattigdom på politikernas agenda. Bland annat gör man varje år insatser under Almedalsveckan. I år anordnade man ett seminarium om barnfattigdom. Vi fick i uppdrag att locka deltagare till detta och tog fram ett dr som på ett tydligt (men suddigt) vis pekade på ett av de…

Majblomman får företag att blomma

Det skulle vara bra om man kunde sälja Majblommor inne på stora företag, tyckte Majblomman. Därför bad de oss att ta fram en kampanj som kunde ordna detta. Vi lät Jörgen, 12, skicka brev till Sveriges hundra största företag …

Nytt orienteringssystem för Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseum är stort och inryms i ett flertal byggnader. Det är alltså upplagt för vilsegång i lokalerna. För att förenkla och förhöja museibesöket fick vi därför i uppdrag att ta fram ett orienteringssystem. Vi utgick från att färgkoda de fyra olika trapphusen som leder upp i huset och det är också utifrån det som…