Den vräkta kampanjen

Vi fick i uppdrag av Göteborgs stadsmuseum att marknadsföra utställningen Hem och hemlöshet 2007/08. För att illustrera utställningstemat lät vi vräka affischerna i den här kampanjen. Så här såg det ut:

Dixikon gör bibliotekarieaffisch

Dixikon, som ju säljer utvald och oöversatt litteratur, ville nå målgruppen bibliotekarier. Vi gjorde en affisch som kunde vikas ner till ett för brevlådan lämpligt format. Hela härligheten vägde under de portomässigt viktiga 20 grammen.