Asfalt, asfalt på vägen där …

I Göteborg ska det vara enkelt att ta sig fram med cykel tycker trafikkontoret (och även många andra). Ett bra exempel på att man menar allvar med detta påstående är omvandlingen av Västra Hamngatan till en så kallad cykelfartsgata. På en sådan är det cyklisterna som bestämmer farten. Man har designat körbanan på ett sätt som rent grafiskt men även materialmässigt (om man nu kan uttrycka sig så) instruerar bilföraren att anpassa sig till cyklistens (obegripligt) låga hastighet. Det hela är dessutom tilltalande rent formmässigt. Därför fanns det fog för att göra en annons om detta i tidningen Form som i det aktuella numret hade ett litet cykeltema med anledning av en cykleutställning på Arkitekturmuseet. Vad trevligt.

uppslag

Uppslag_text