I kvällspress …

… på spårvagn …

… samt ytterligare en spårvagn. Försäljningen sker även på Blocket.